Công văn 582/SOSVN - Thực hiện triển khai dự án Làng kỹ thuật số (Digital Village)

582_21_09.2020 thuc hien trien khai du an lang ky thuat so - digital village (gui 16 lang, tru hue).pdf

Văn bản cho khối làng

Công văn 663/SOSVN - Mở lớp đào tạo cơ bản cho bà mẹ, bà dì SOS

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 538/SOSVN - Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho thanh niên lưu xá bị suy dinh dưỡng năm 2020

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 536/SOSVN - 536.08.09.2020 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em và thanh niên năm 2020

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 450/SOSVN - Đào tạo và bồi dưỡng

new
Ngày đăng
13/10/2020