Văn bản

Công văn 490/SOSVN - Phê duyệt mức thu học phí năm học 2020-2021 - HG ĐBP

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 489/SOSVN - Phê duyệt mức thu học phí năm học 2020-2021 - MG SOS Việt Trì

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 463/SOSVN - Phê duyệt mức thu học phí năm học 2020-2021 - MG SOS QN

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 487/SOSVN - Phê duyệt học phí năm học 2020-2021 - MG SOS ĐH

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 463/SOSVN - Phê duyệt mức thu học phí năm học 2020-2021 - HG HP

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 663/SOSVN - Mở lớp đào tạo cơ bản cho bà mẹ, bà dì SOS

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 582/SOSVN - Thực hiện triển khai dự án Làng kỹ thuật số (Digital Village)

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 538/SOSVN - Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho thanh niên lưu xá bị suy dinh dưỡng năm 2020

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 536/SOSVN - 536.08.09.2020 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em và thanh niên năm 2020

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 450/SOSVN - Đào tạo và bồi dưỡng

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 510/SOSVN - 510.01.09.2020 Công tác quy hoạch, kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 205/SOSVN - Điều chỉnh địa bàn phụ trách của Giám đốc vùng

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 139/SOSVN - Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 45/SOSVN - Quyết toán và kiểm toán 2019

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 38/SOSVN - Lập kế hoạch đào tạo - Các đơn vị

new
Ngày đăng
13/10/2020

Công văn 521/SOSVN - Quyết định về việc cấp học bổng Hermann Gmeiner năm học 2020-2021 cho học sinh trường Tiểu học và THCS Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ

new
Ngày đăng
24/09/2020

Công văn 535/SOSVN - Về việc Phê duyệt học phí năm học 2020-2021 - SOS ĐBP

new
Ngày đăng
24/09/2020

Công văn 575/SOSVN - Về việc cấp học bổng Hermann Gmeiner năm học 2020-2021 cho học sinh trường Phổ thông HG Đà Nẵng

new
Ngày đăng
08/05/2020
Tổng 18