HỆ THỐNG VĂN BẢN

Hermann Gmeiner Hà Nội

Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em”

Đề bài : Viết về cảm xúc của bản thân trước hành vi bạo lực học đường gây mất trật tự trường học và sáng kiến giải pháp, mô hình hay cách thức phòng chống bạo lực học đường, góp phần xây dựng trường học an toàn thân thiện

Hệ thống trường học - làng trẻ em SOS Việt Nam